วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559บางที
การที่เราอยู่นิ่งๆ ไม่เที่ยววิ่งตามใคร
มันจะทำให้เรามีคุณค่าและดูดีมากขึ้นนะ